розрахунки нормативних витрат

Для самостійної перевірки правильності нарахувань по оплаті комунальних послуг надаємо Вашій увазі витяг з Постанови КМУ № 515 (зі змінами від 17.07.2015 р.) (зміни до цієї Постанови були внесені після остаточної редакції Закону про ОСББ)

P.S. в разі ускладнень з підрахунками члени Асоціації можуть завжди звертатись до наших економістів за допомогою.

Розрахунок нормативних витрат
5. Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі, що перебуває у власності або наймі фізичної чи юридичної особи.
6. Під час розрахунку нормативних витрат виконавцем та субпідрядником враховуються:
{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
середньомісячні витрати з оплати праці (далі - заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат;
плановані трудовитрати, що не можуть перевищувати розмір, передбачений нормами часу та нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, що встановлюються Мінрегіоном.
Під час планування організації робіт, пов’язаних з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на умовах субпідряду, розрахунок витрат здійснюється субпідрядником з дотриманням вимог цього Порядку.
{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
7. Витрати з прибирання прибудинкової території (ручним та механізованим способами) (Впт) визначаються за формулою
Впт= (Вр + Вм) : Пз,
Вр = Оз + Вф + Н + М + І,
                                                                      Вм = (Ппт х Нпрт) х Вм1,                                                         
де Вр - витрати з прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пз - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Оз - заробітна плата; Вф - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Н - накладні витрати; М - матеріальні витрати; І - обов’язкові платежі до бюджету; Ппт - площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом; Нпрт - норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими машинами (механізмами);
Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).
У разі виконання робіт з прибирання прибудинкової території на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
8. Витрати з прибирання сходових кліток (ручним та механізованим способами) (Вс) визначаються за формулою
Вс = (Вр + Вм) : Пзжн,
Вр = Оз + Вф + Н + М + І,
Вм = (Пск х Нпрс) х Вм1,
де Вр - витрати з прибирання сходових кліток без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання сходових кліток із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пзжн - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Пск - площа сходових кліток, яка прибирається механізованим способом; Нпрс - норматив (норма) прибирання одиниці площі сходових кліток спеціалізованими машинами (механізмами); Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання робіт з прибирання сходових кліток на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
9. Витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку), (Вфо) визначаються за формулою
Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі + Н) : Пзж,
{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Пзж - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Втв - вартість вивезення твердих відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою
{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Кфо - кількість фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку); Нтв - норма вивезення твердих відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Ттв - тариф на вивезення 1 куб. метра твердих відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;
Ввв - вартість вивезення великогабаритних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою
де Нвв - норма вивезення великогабаритних відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Твв- тариф на вивезення 1 куб. метра великогабаритних відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;
Врв - вартість вивезення ремонтних відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що визначається за формулою
де Нрв - норма вивезення ремонтних відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Трв - тариф на вивезення 1 куб. метра ремонтних відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування;
Врі - вартість вивезення рідких відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах, визначається за формулою
де Нрі - норма вивезення рідких відходів у куб. метрах на одну фізичну особу з розрахунку на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування в установленому порядку; Трі - тариф на вивезення 1 куб. метра рідких відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування.
Витрати з вивезення побутових відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємств, установ та організацій, які розташовані в нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), (Впо) не включаються у розрахунок нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій для власників квартир (житлових приміщень у гуртожитку), і визначаються окремо для кожного підприємства, установи та організації залежно від виду діяльності за формулою
де Нпо - норма вивезення побутових відходів у куб. метрах на місяць, що затверджується органом місцевого самоврядування, для підприємств, установ та організацій, які розташовані у нежитлових приміщеннях житлового будинку (гуртожитку), на одиницю розрахунку (місце в готелі, робоче або учнівське місце, 1 кв. метр площі тощо); Кор - кількість таких одиниць розрахунку; Тпо - тариф на вивезення 1 куб. метра побутових відходів (без урахування податку на додану вартість), встановлений органом місцевого самоврядування; Пзн - загальна площа нежитлових приміщень, в яких розташоване підприємство, установа або організація.
У разі коли виконавець власними силами проводить деякі операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), їх вартість розраховується виходячи з планованої собівартості відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).
Послуга з вивезення побутових відходів може бути визначена згідно з рішенням органу місцевого самоврядування як окрема комунальна послуга. У такому разі тариф на послуги визначається без урахування витрат з вивезення побутових відходів.
Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною в абзаці першому цього пункту, здійснюється виконавцем у разі забезпечення вивезення побутових відходів на умовах договорів субпідряду.
{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
У разі надання послуг з вивезення побутових відходів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у тарифах на послуги з вивезення побутових відходів, що розраховуються згідно з Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).
{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
10. Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (Вт) визначаються за формулою
Вт = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.
У разі виконання робіт з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
11. Витрати з технічного обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою
Влз = (Вл х Кл + Н) : Пзл,
{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Вл - вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном); Кл - кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку); Пзл - сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху).
{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною у цьому пункті, здійснюється виконавцем у разі забезпечення технічного обслуговування ліфтів на умовах договорів субпідряду.
{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
У разі надання послуг з технічного обслуговування ліфтів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у базовій ціні технічного обслуговування ліфта, що розраховується згідно з Порядком встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації.
{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
12. Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (Всд) визначаються за формулою:
Всд = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.
У разі виконання робіт з обслуговування систем диспетчеризації на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
13. Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах визначаються за кожною інженерною системою окремо.
У разі виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем субпідрядним способом витрати визначаються згідно з договорами, укладеними між виконавцем та субпідрядниками.
Внутрішньобудинковою системою гарячого, холодного водопостачання та централізованого опалення є система від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
Внутрішньобудинковою системою водовідведення є система від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем.
Вартість обслуговування обладнання для підкачування води відшкодовує суб'єкт господарювання, у власності або на балансі чи в користуванні якого перебуває таке обладнання.
Витрати з промивання внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та вартість виконання робіт з гідравлічного випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення з урахуванням вартості води враховується під час визначення витрат з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення.
У разі відхилення водно-хімічних параметрів теплоносія від нормативних витрати з промивання систем централізованого опалення (крім відкритих систем теплопостачання) відшкодовує виробник теплової енергії.
Примірний перелік робіт з технічного обслуговування визначається Мінрегіоном.
14. Витрати з дератизації (Вдр) визначаються за формулою
Вдр = (Пп х Тдр + Кс х Тк + Н) : Пз,
{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Пп - площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку); Тдр - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації); Кс - кількість сміттєприймальних камер будинку; Тк - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку.
Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби.
15. Витрати з дезінсекції (Вді) визначаються за формулою
Вді = (Тді х Пп + Н) : Пз,
{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Тді - вартість проведення робіт з дезінсекції, визначена згідно з калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби (на 1 кв. метр площі).
16. Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів (Вдвк) визначаються за формулою
Вдвк = Вд + Вв,
де Вд - витрати на обслуговування димових каналів; Вв - витрати на обслуговування вентиляційних каналів;
Вд = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфд : (Пз х Дкд),
де Дкд - нормативна кількість димових каналів; Дфд - фактична кількість димових каналів;
Вв = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфв : (Пз х Дкв),
де Дкв - нормативна кількість вентиляційних каналів; Дфв - фактична кількість вентиляційних каналів.
У разі виконання робіт з обслуговування димових та вентиляційних каналів на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку та виходячи з вартості обслуговування одного димового та вентиляційного каналу, кількості димових, вентиляційних каналів і періодичності їх обслуговування.
{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
17. Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем, не зазначених у пунктах 13 і 18 цього Порядку, у разі виконання таких робіт виконавцем визначається за формулою, наведеною в пункті 10 цього Порядку.
У разі виконання зазначених робіт (у тому числі робіт з обслуговування та ремонту мереж електропостачання та електрообладнання) на умовах субпідряду витрати на такі роботи визначаються відповідно до договорів, укладених на поточний рік, та з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
18. Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків), визначаються з урахуванням кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил, стандартів (у разі відсутності норм на окремі будівельні роботи у державних будівельних нормах та правилах, стандартах вартість кожного виду робіт визначається згідно з калькуляцією, розробленою виконавцем робіт). Примірний перелік робіт з поточного ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
У разі виконання робіт з поточного ремонту на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
19. Витрати з поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою
Впд = (Пг х Нг х Дгд х Нд х Дд) х Тв + Н) : Пз,
{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Пд - площа дворів; Пг - площа газонів та (або) клумб; Нд - норма витрат води з поливання дворів; Нг - норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб; Дд - розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання дворів; Дг - розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання газонів та (або) клумб; Тв - ціна 1 куб. метра води, використаної для поливання.
20. Витрати на прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) (Вптз) визначаються з урахуванням діючих норм часу на виконання зазначених робіт, матеріально-технічних ресурсів та фактичної площі посипання частини прибудинкової території за формулою
Вптз = (Врз + Вмз) : Пз,
Врз = Оз + Вф + Н + М + І,
Вмз = (Ппт х Нпрт) х Вм1,
де Врз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вмз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів).
У разі виконання зазначених робіт на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.
{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
21. Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою
Вез = (Вз х С + Н) : (Не х Пз),
{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Вз - вартість номерного знака; С - кількість знаків на будинку; Не - строк експлуатації номерних знаків (місяців).
22. Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води (Во) визначаються за формулою
Во = (Те х Не + Н) : Пз,
{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Те - тариф на 1 кВт·г  електроенергії; Не - кількість електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води з розрахунку на місяць.
{Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
23. Витрати з енергопостачання для ліфтів (Ве) визначаються за формулою
Ве = (Не х Те х Кл + Н) : Пзл,
{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Не - середня кількість електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць; Те - тариф на 1 кВт·г електроенергії.
{Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 01.10.2014}
25. Вартість інших послуг (утримання служб консьєржів, вбудованих паркінгів, установлення і утримання пристроїв замково-переговорного зв'язку тощо) сплачується понад розмір плати за послуги на підставі договорів, укладених між власниками житлових будинків (гуртожитків), власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку), власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) та відповідними надавачами послуг.
26. Вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.
27. Вартість додаткових послуг, що не пов'язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій і надаються у гуртожитках для проживання сімей, визначається понад розмір плати за послуги на підставі договорів, укладених відповідними надавачами послуг з наймачами та (або) власниками житлових приміщень у гуртожитках.
Розрахунок накладних витрат
28. До накладних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати.
Обсяг загальновиробничих витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства.
Обсяг адміністративних витрат визначається у відсотках до обсягу прямих витрат з урахуванням загальновиробничих витрат.
У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів накладних витрат такі витрати визначаються на підставі фактичних витрат за попередній рік.
{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
29. У разі коли виконавець надає інші види послуг, що не пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, розподіл накладних витрат здійснюється окремо за складовими послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до бази розподілу, визначеної розпорядчим документом про облікову політику, та з урахуванням умов, викладених в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 9 та абзацах третьому і четвертому пункту 11 цього Порядку.
{Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
30. До загальновиробничих витрат належать витрати з:
1) утримання апарату управління виробництвом - витрати з оплати праці апарату управління виробництвом з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
2) утримання виробничого персоналу - витрати з оплати праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
3) оплати службових відряджень працівників апарату управління виробництвом;
4) амортизації основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання;
5) утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту;
6) охорони праці;
7) забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів виробничого призначення;
8) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання виробничих приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
{Пункт 30 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
31. До адміністративних витрат належать витрати з:
1) утримання апарату управління підприємством;
2) оплати праці персоналу управління підприємством з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
3) оплати службових відряджень персоналу управління підприємством;
4) забезпечення пожежної та сторожової охорони об'єктів адміністративного призначення;
5) оплати вартості використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації), канцелярські та поштово-телеграфні витрати;
6) оплати аудиторських перевірок, робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру;
7) оплати праці загальногосподарського персоналу з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
8) амортизації основних засобів адміністративного призначення;
9) утримання та поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення;
10) охорони праці та техніки безпеки;
11) підготовки (перепідготовки) кадрів;
12) сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість, а також інші витрати адміністративного призначення;
13) оплати розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
{Пункт 31 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
14) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання адміністративних приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
{Пункт 31 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
{Розділ "Надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" виключено на підставі Постанови КМ № 269 від 17.07.2014}
Розрахунок планованого прибутку
33. Рівень рентабельності визначається з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини коштів, отриманих як прибуток, на технічне переоснащення підприємств.
34. Виконавці під час виконання робіт можуть у разі потреби здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів.
35. Кошти, зекономлені підприємством у результаті здійснення заходів з модернізації інженерних систем і енергозбереження, використовуються для подальшого технічного переоснащення, модернізації такого підприємства, а також енергозбереження.
 Коригування тарифів на послуги
36. Метою коригування тарифів, що розраховуються згідно з цим Порядком, є забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, планованого прибутку та податку на додану вартість.
Механізм коригування тарифів на послуги запроваджується у разі, коли протягом строку дії таких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.
Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення (зменшення), що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування тарифів на послуги.
37. Коригування тарифів на послуги здійснюється за формулою
де Тск - скоригований тариф; Тдк - тариф, що діє на момент коригування; Кзв - коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг.
38. Коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг, визначається за формулою
Кзв = 1 + Пзп х (Взн - Взд) : Взд + Пел х (Тен - Тед) :Тед + Ппал х (Цпн - Цпд) : Цпд + м х (Цмн - Цмд) : Цмд] + сп х (Всн - Всд) : Всд],
{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
де Пзп - питома вага витрат із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у структурі діючого тарифу на послуги; Взн - витрати із заробітної плати і сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Взд - витрати із заробітної плати та сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пел - питома вага витрат з електроенергії у структурі діючого тарифу на послуги; Тен - тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу; Тед - тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу; Ппал - питома вага витрат із закупівлі пально-мастильних матеріалів у структурі діючого тарифу; Цпн - ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд - ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Пм - питома вага витрат на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання у структурі діючого тарифу на послуги; Цпн - ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Цпд - ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення діючого тарифу на послуги; Псп - питома вага витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі діючого тарифу на послуги; Всн - вартість послуг субпідрядників з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Всд - вартість послуг субпідрядників на дату встановлення діючого тарифу на послуги.
{Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
ПЕРЕЛІК 
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Прибирання прибудинкової території
Прибирання сходових кліток
Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)
Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
Технічне обслуговування ліфтів
Обслуговування систем диспетчеризації
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
гарячого водопостачання
холодного водопостачання
водовідведення
централізованого опалення
зливової каналізації
Дератизація
Дезінсекція
Обслуговування димових та вентиляційних каналів
{Абзац п'ятнадцятий в редакції Постанови КМ № 515 від 17.07.2015}
Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності
{Абзац шістнадцятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 515 від 17.07.2015}
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)
Поливання дворів, клумб і газонів
Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
Експлуатація номерних знаків на будинках
Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води
Енергопостачання ліфтів


ПОРЯДОК 
розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію
1. Цей Порядок встановлює механізм і спосіб розрахунку ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом роздрібних тарифів для споживачів.
2. Роздрібний тариф, за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.
3. Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою:

де i - група споживачів (перша група - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - підприємці, друга група - міське та сільське населення);

j - клас напруги (визначається у порядку, затвердженому НКРЕ);
ЦС3Р - прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії у розрахунковому місяці, на який встановлюються роздрібні тарифи на електричну енергію (розраховується у порядку, затвердженому НКРЕ);
kj - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії на передачу місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги, що затверджується НКРЕ;
ТМj - тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ (гривень/МВт·г);
ТПi - тариф на постачання електричної енергії, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ (гривень/МВт·г).

Комментариев нет:

Отправить комментарий